Garantie en klachten

Garantie

Om jouw bestelde producten te leveren, doe ik logischerwijze mijn best om deze in een topconditie bij jou te krijgen. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor jij aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben jij verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan volgt er een kosteloze reparatie of vervanging.  

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Het is dan raadzaam om je klacht eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@puurbeauty.nl.  

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling bij het Europees ODR platfom, http://ec.europa.eu/odr

 

Zie hiervoor ook de algemene behandel- en verkoopvoorwaarden (met link naar de algemene behandel- en verkoopvoorwaarden).